Woda wokół nas

Fundacja WWN prowadzi działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, zwłaszcza szerzenia i propagowania wiedzy na temat wody, jej zasobów, możliwości wykorzystania, gospodarowania nią.
zobacz więcej

Woda wokół nas

Fundacja WWN prowadzi działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, zwłaszcza szerzenia i propagowania wiedzy na temat wody, jej zasobów, możliwości wykorzystania, gospodarowania nią.

Woda wokół nas

Fundacja WWN prowadzi działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, zwłaszcza szerzenia i propagowania wiedzy na temat wody, jej zasobów, możliwości wykorzystania, gospodarowania nią.