Woda wokół nas

Woda wokół nas

Woda wokół nas

A to ciekawe

Wodę, którą pijemy jest to sama woda, którą piły dinozaury.

Wodę, którą pijemy jest to sama woda, którą piły dinozaury.

Ilość wody na Ziemi jest niezmienna od milionów lat. Jedynie, co się zmienia to jej stan skupienia. Woda, dzięki oddziaływaniu energii słonecznej i grawitacyjnej nieustannie krąży między atmosferą, hydrosferą i litosferą tworząc zamknięty obieg wody.
Wodę można przedawkować.

Wodę można przedawkować.

Nadmiar wody może być równie niebezpieczny jak odwodnienie. Nasze nerki są w stanie przefiltrować do 1,5 l płynu w ciągu godziny. Picie napojów przekraczających te ilości może doprowadzić do przewodnienia organizmu. Częstymi objawami są wtedy nudności, wymioty, problemy ze złapaniem oddechu, obrzęk ciała, zaburzenia świadomości, mimowolne drżenie mięśni w nawet, w skrajnych przypadkach, śpiączka.
Barwa wody zmienia się od ilości związków organicznych i mineralnych.

Barwa wody zmienia się od ilości związków organicznych i mineralnych.

Podróżując po świecie można zobaczyć morza i jeziora, które są zielone, lazurowe, szmaragdowe czy błękitne.I tak, sól żelaza powoduje kolor zielononiebieski, mangan (w zależności od ilości) od koloru żółtego do brązowego. Dzięki zawartości w wodzie siarki, wydaje się, że woda ma kolor niebieski. Siarkowodór powoduje barwę szmaragdową, a planktony i glony oraz mikroskopijne rośliny żyjące w środowisku wodnym sprawiają, że woda ma barwę zieloną. 
Ponad miliard ludzi ma utrudniony dostęp do wody.

Ponad miliard ludzi ma utrudniony dostęp do wody.

Z 1,2 miliarda ludzi mających utrudniony dostęp do wody, 63% zamieszkuje kraje Azji, 28% kraje Afryki, 7% kraje Ameryki Płd. i 2% kraje Europy. W krajach Ameryki Płn. i Australii nikt nie ma ograniczonego dostępu do wody. Kobiety i dzieci z wielu krajów afrykańskich przebywają codziennie ok. 6 km niosąc 20 litrów wody. Według danych statystycznych statystyczny Polak zużywa ok. 200-300 litrów wody dziennie, na przykład w Mozambiku na jednego mieszkańca przypada 10 litrów wody. 
Wielbłądy spacerujące w karawanach po pustyni mogą nie pić wody przez długi czas.

Wielbłądy spacerujące w karawanach po pustyni mogą nie pić wody przez długi czas.

Dlaczego? Wielbłądy w swoich garbach mają schowane zapasy tłuszczu, które w kryzysowej sytuacji są używane przez ich organizm jako źródło energii. W procesie jego przemiany, jako produkt uboczny metabolizmu, powstaje woda. Zatem mitem jest powszechne przekonanie, iż wielbłądy w swoich garbach magazynują wodę.
Objętość wody wzrasta wraz ze spadkiem temperatury.

Objętość wody wzrasta wraz ze spadkiem temperatury.

W przypadku różnych substancji objętość cieczy rośnie wraz ze wzrostem ciepła. Jednak w przypadku wody, sytuacja wygląda odwrotnie. Powyżej 4°C jej objętość wzrasta. Zjawisko to jest określane anomalią rozszerzalności cieplnej. Ma ono ogromne znaczenie w przyrodzie. Zimą, gdy temperatury gwałtownie spadają, stawy i jeziora pokrywa tafla lodu. Na samym dnie gromadzi się woda o największej gęstości, umożliwiając rybom i innym organizmom przeżycie.