Woda wokół nas

Woda wokół nas

Woda wokół nas

A to ciekawe

Woda może występować równocześnie w trzech stanach skupienia.

Woda może występować równocześnie w trzech stanach skupienia.

W obszarach arktycznych woda występuje w formie lodu lodowcowego, wody morskiej w stanie ciekłym oraz w formie pary wodnej w atmosferze.