Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Gmino - twoja aglomeracja wygasa z dniem 31.12.2020!

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 310) „Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane”.
Oznacza to, że do 31 grudnia 2020 r. Rady Gminy zobowiązane są do wyznaczenia aglomeracji na nowo, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.
Aglomeracja może zachować swoje obecne granice lub może zostać zmieniona. To bardzo istotne, aby podjąć właściwą decyzję co do dalszych losów „aglomeracji”. Należy podjąć decyzję szybko, aby zachować trwałość projektów realizowanych w ramach wyznaczonej aglomeracji i nie zaprzepaścić dotychczasowych inwestycji realizowanych w ramach KPOŚK. Brak wyznaczenia na nowo aglomeracji skutkować będzie jej uchyleniem z mocy prawa.