Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Kupuj świadomie - produkt polski!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie - Produkt polski”. Jej intensywność, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa, będzie stopniowo wzrastać. Szczegółowe informacje o prowadzonych  działaniach, w tym materiały informacyjno-promocyjne znajdują się na stronie www.polskasmakuje.pl w zakładce Produkt Polski https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/.
Jednocześnie w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej jaka spotyka nas w związku z COVID-19, bardzo ważne jest, by polskie społeczeństwo rozumiało wagę i znaczenie własnych, podejmowanych codziennie decyzji zakupowych. Prowadzone wspólnie działania, mające na celu wsparcie polskich rolników i przedsiębiorców, mogą przyczynić się do zniwelowania negatywnych skutków aktualnej sytuacji. 
Zachęcamy wszystkich do kupowania naszych, krajowych produktów - wybierajmy świadomie!