Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Minął czas na transpozycję Dyrektywy EPBP

Do 10 marca 2020 r. Państwa Członkowskie miały czas na transpozycję zapisów dyrektywy dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków (EPBD). Celem tych zmian jest intensyfikacja procesów związanych z oszczędzaniem energii, aby w perspektywie 2050 roku doprowadzić do całkowitej dekarbonizacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Przepisy zmieniają się w trzech obszarach: w zakresie zapewnienia infrastruktury kanałowej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych umożliwiającej ładowanie pojazdów elektrycznych,  systemów technicznych budynków do obsługi sieci inteligentnych, a także w zakresie regularnych przeglądów instalacji ogrzewania i klimatyzacji -  nowa dyrektywa łagodzi wymagania - w  przypadku systemów ogrzewania zwiększono minimalną moc urządzeń z 20 kW do 70 kW, a w przypadku systemów klimatyzacji z 12 kW do 70 kW.