Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Wypalanie traw

Wypalanie traw jest w Polsce zabronione. Jest to praktyka niebezpieczna dla życia, zdrowia i mienia, ale również nieuzasadniona agrotechnicznie. Podczas palenia trawy temperatura gleby podnosi się do ok. 1000 °C, w wyniku czego zniszczeniu ulega bardzo cenna warstwa próchnicy oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Dochodzi wówczas do trudno odwracalnej lub nawet nieodwracalnej degradacji gleb.
Należy pamiętać, iż zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW 2014-2020, np. płatności rolnośrodowiskowo - klimatyczne. Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do zmniejszenia płatności o minimum 5%. W przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może pozbawić rolnika całej kwoty płatności za dany rok.
Podstawą prawną do tego zakazu jest art. 124 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. W art. 131 pkt 12 ww. ustawy wskazuje się, że kto dopuści się ich wypalania podlega karze aresztu albo grzywny. Należy również mieć na względzie przepisy Kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.