Woda wokół nas

Woda wokół nas

Woda wokół nas

Dlaczego WWN

Nazwa Fundacji WWN powstała od pierwszych słów hasła Woda Wokół Nas. Te trzy słowa najlepiej oddają idę jaka przyświecała twórcom przy powołaniu Fundacji. Setki organizacji pozarządowych na całym świcie walczą o dostęp do wody dla społeczności, dla których woda pitna staje się często jedyną nadzieją na życie i przetrwanie w trudnych warunkach. Podpisujemy się całkowicie pod wszystkimi akcjami i działaniami, które w tym aspekcie są prowadzone. Jednakże, twórcom WWN przyświecał nieco inny cel – cel nauki i poszerzania wiedzy o „wodzie wokół nas” czyli o wszystkim co z wodą związane, a często, tylko pośrednio „kojarzone”. Chcemy poszerzać wiedzę o „jednolitych częściach wód”, o zasobach wodnych, o możliwości ich wykorzystania, o urządzeniach hydrotechnicznych, o gospodarce wodnej, o oszczędzaniu zasobów wodnych, o renaturyzacji rzek,  o powodzi, o suszy, o zmianach klimatu.. i wielu innych mniej lub bardziej znanych aspektach „wodnych”. Dzięki zespołowi, który tworzy fundację z ogromną pasją, możemy dzielić się wieloletnim doświadczaniem i wiedzą o gospodarowaniu wodami. Nasze działania adresowane są przede wszystkim do dzieci, co znalazło odzwierciedlenie w charakterze prowadzonych akcji edukacyjnych oraz w logo WWN. Chcemy dać szansę najmłodszym pokoleniom na poznanie wszystkich aspektów związanych z wodą w naszym kraju, przez co żywimy nadzieję na zwiększenie ochrony zasobów wodnych w przyszłości… w trosce o następne pokolenia.