Woda wokół nas

Woda wokół nas

Woda wokół nas

Edukacja

Fundację WWN tworzy zespół specjalistów, którzy od kilkunastu lat zajmują się zasobami wodnymi, gospodarowaniem wodami, a przede wszystkim implementacją zapisów dyrektywnych do polskich aktów prawnych w tym: plany gospodarowania wodami, Program wodno-środowiskowy kraju, rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód, plany utrzymania wód itd. Specjaliści z Fundacji WWN uczestniczyli w wielu projektach współfinansowanych ze środków UE, nawet już na etapie przygotowania Polski do wejścia do UE np. projekty Phare.


 
powrót do listy