Woda wokół nas

Woda wokół nas

Woda wokół nas

Pomoc

Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe

Fundacja oferuje pomoc osobom poszkodowanym w wyniku ekstremalnych zjawisk takich jak m. in. powodzie czy susze. Pomoc ofiarom kataklizmów udzielana jest bezpłatnie w zakresie wsparcia materialnego jak i doradztwa w kwestii ograniczenia szkód w przyszłości.
Wsparcie

Wsparcie

Drugim polem, na którym fundacja udziela wsparcia jest pomoc instytucjonalna w podnoszeniu świadomości roli wody w środowisku i życiu człowieka. Fundacja bezpłatnie pomaga wszystkim zainteresowanym szerzeniem wiedzy o wodze m.in. w zakresie wyszukiwania źródeł finansowania, przygotowania wniosków dotacyjnych. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby i instytucje mające pomysł w działania edukacyjne i promocyjne.
powrót do listy