Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Koronawirus - bezpieczeństwo rolników

W związku z rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, w tym w celu wyeliminowanie ryzyka zarażania COVID-19, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieściło na swojej stronie informacje dla rolników poddanych kwarantannie domowej. Zgodnie z tą informacją, jeżeli rolnik odbywa kwarantannę w domu, czyli jest zdrowy, ale miał kontakt z osobą chorą lub właśnie wrócił z zagranicy powinien bezwzględnie stosować się do następujących zaleceń:
 • przez 14 dni nie należyopuszczać terenu swojego gospodarstwa (można jednak zajmować się inwentarzem na jego terenie - według dostępnej wiedzy choroba nie przenosi się z człowieka na zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta domowe, np. psy czy koty oraz ze zwierząt domowych na człowieka).
 • przez 14 dni nie należy wychodzić do sklepu.
 • przez 14 dni nie należy spotykać się z innymi osobami i nie zapraszać nikogo do domu.
 • przez 14 dni należy używać oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • jeśli jest taka możliwość, należy korzysta z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy, jeśli nie ma takiej możliwości - po skorzystaniu z toalety/łazienki należy zdezynfekować ją dostępnym środkiem czystości.
 • należy wietrzyć mieszkanie kilka razy dziennie.
 • należy zachowywać zasady higieny, w tym myć ręce regularnie i często oraz unikać bliskiego kontaktu z osobą, która ma symptomy grypopodobne, ponadto: unikać dotykania oczu, ust i nosa oraz posiadać przy sobie chusteczki higieniczne, zasłaniać nimi usta i nos podczas kaszlu i kichania, a chusteczkę z zawartością wyrzucić tuż po użyciu. 
Co robić, kiedy pomimo zachowania daleko idącej higieny poczujesz się źle?
 • w pierwszej kolejności należy przeprowadź konsultację telefoniczną;
 • nie należy w pierwszej kolejności udawać się do gabinetów lekarzy rodzinnych, przychodni (państwowych bądź komercyjnych), nie należy zgłaszać się na SOR (szpitalny oddział ratunkowy), czy do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ale próbować najpierw uzyskać poradę telefonicznie;
 • w przypadku wystąpienia objawów wzbudzających zaniepokojenie można skontaktować się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym, infolinią NFZ (800 190 590) lub powiatowym inspektoratem sanitarnyml
 • proponuje się śledzenie bieżących komunikatów zamieszczanych na stronach:
  Głównego Inspektoratu Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/ (lista stacji sanitarno – epidemiologicznych)
  Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie.