Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

MOJA WODA

Polska ma najniższe zasoby wody w Europie. Tak to prawda; wiesz o tym.  Ale co zrobiłeś z tą wiedzą?!
 
Łapanie deszczówki to najprostszy sposób na gromadzenie wody. Pozwala zatrzymać wodę, zgromadzić ją, a następnie używać w okresie, kiedy twoja trawa wysycha, a ogródek wymaga podlewania.

Mała retencja to budowa niewielkich zbiorników, oczek wodnych i stawów. Teraz, na takie działanie, można otrzymać wsparcie, nawet do kwoty 5 tys. złotych.

Program „Moja woda” skierowany jest do wszystkich osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.
Program finansowanych jest przez WFOŚ w każdym województwie. Dopłatę można otrzymać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości. Dopłatę w wysokości 80% inwestycji otrzymamy na budowę:
·       zbiornika retencyjnego podziemnego zamkniętego od 2m3
·       zbiornika retencyjnego nadziemnego otwartego od 2m3 ,
·       zbiornika retencyjnego nadziemnego zamkniętego od 1m3 (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
·       na instalację i przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika
·       na elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody
·       na elementy instalacji rozsączającej.  
Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów, ale nie więcej niż 5 000 zł.
Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca 2020 r. i będzie trwał w sposób ciągły do 31 maja 2024 r. (lub do czasu rozdysponowania puli środków). Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej do właściwego WFOŚ.
 
https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html