Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Nowy Projekt - Wspólny Dom

Chcemy podzielić się z Wami nowym Projektem – wspaniałą inicjatywą na rzecz niesienia pomocy ukraińskim dzieciom. Projekt będzie możliwy do uruchomienia dzięki wsparciu japońskiego społeczeństwa, które chce włączyć się w tworzenie placówek opieki dziennej oraz warsztatów dla dzieci z Ukrainy. Celem projektu jest także zapewnienie wsparcia w opiece nad dziećmi, dla ukraińskich matek, które chciałyby podjąć pracę w naszym kraju. Więcej o projekcie przeczytasz tutaj