Pułapki w sieci

Jak korzystać z sieci, aby się w nią nie zaplątać? Czyli jak seniorzy powinni bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie wpaść w zastawiane w Internecie pułapki. Surfowanie po sieci ma wiele zalet i może przynieść wiele korzyści osobom starszej generacji, jednak umiejętność poruszania się po niej jest podstawą bezpieczeństwa.

Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Problem z niedoborem zasobów wodnych w Polsce jest od dawna zidentyfikowany, niestety ingerencja człowieka w naturalne obszary retencyjne – jakim są jeziora, jest coraz większa. Poprzez stosowanie odwadniających systemów melioracyjnych, wycinki terenów leśnych, regulację rzek i potoków proces wypłycania jezior znacznie przyspieszył. Wiele z mniejszych jezior po prostu zaniknęło, co wpłynęło niekorzystnie nie tylko na krajobraz czy mikroklimat, ale również na różnorodność ekosystemu.
 
Tak samo jak ilość, również jakość wód ma ogromne znaczenie dla ekosystemu jeziornego. Niszczenie naturalnych stref buforowych jezior poprzez zabudowę brzegów, odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz niewłaściwa praktyka na gruntach rolnych spowodowała nadmierny proces eutrofizacji wielu polskich jezior.
 
Niestety niska świadomość społeczna o funkcjonowaniu ekosystemów jeziornych, przede wszystkim o ich ograniczonej zdolności samooczyszczania powoduje, iż niezbędne jest ustanowienie formalnych zasad użytkowania wyznaczonych obszarów zlewni jeziora.
 
Wyznaczenie i ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych stało się zatem koniecznością, aby to niezwykle cenne dziedzictwo, jakim są naturalne jeziora w Polsce, przetrwało.
 
Zachęcamy do zapoznania z Monografią, która powstała w oparciu o wyniki projektu: „Opracowanie dokumentacji wraz z oszacowaniem kosztów ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych – jezior w regionie wodnym Warty”, realizowanego przez konsorcjum firm: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i Pectore‐Eco Sp. z o.o. na zamówienie PGW WP RZGW w Poznaniu i sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundacja WWN dofinansowała wydanie Monografii.

Monografia do pobrania tutaj: Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych