Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Płatności do poprawy dobrostanu zwierząt w ramach PROW 2014-2015

Po raz pierwszy od tego roku rolnicy posiadający lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mięsna mogą ubiegać się o wsparcie finansowe za poprawę warunków utrzymania zwierząt tj. za zwiększenie powierzchni średnio o 20% w stosunku do obowiązującej w ramach dotychczasowych przepisów. Celem wsparcia, zgodnie z uzasadnieniem ustawy jest „zrekompensowanie rolnikom poniesienia dodatkowych kosztów i utraconych dochodów” w wyniku wprowadzenia dodatkowych praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Planuje się, że nabór wniosków będzie odbywał się w dniach 15 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r.