Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Segregujesz - bo musisz? chcesz? czy się przyzwyczaiłeś?

Tak czy inaczej, w większości domów, segregacja odpadów stała się powszechną normą do której wszyscy przywykliśmy. Ale czy wiesz, że segregacja obowiązuje też względem ścieków.

Oczywistością jest, że do urządzeń sanitarnych nie wrzucamy m. in.:  środków higienicznych np. ręczników papierowych, wacików, patyczków do uszu, pieluszek, podpasek, nici dentystycznych, chusteczek nawilżanych, lekarstw, farb, olejów, smarów, odpadów po remoncie lub budowie, kartek papieru, gazet, niedopałków papierosów.
Do kanalizacji nie wrzucamy, a to już mniej oczywiste, również:
  • fusów z kawy i herbaty
  • resztek jedzenia
  • włosów
  • żwirku z kuwety kota lub wiórków z klatki gryzonia domowego
  • ziemi z doniczek po kwiatkach domowych. 
Wszystkie te odpady, trafiając do sieci kanalizacyjnej, powodują jej zatykanie, a w konsekwencji niedrożności, awarie i wyłączenia. Wyrzucając do sieci te wszystkie odpady pogarszasz działanie oczyszczalni ścieków, a także zwiększasz ilość trudnych do utylizacji odpadów np. lekarstw, farb, olejów, które zagrażają środowisku. Wyrzucając do kanalizacji wszystkie „odpady jadalne” przyczyniasz się do wzrostu populacji szczurów. 
 
Pamiętaj, w dobie KORONOWIRUSA i powszechnego korzystania ze środków ochrony osobistej, nie wrzucaj do kanalizacji również maseczek i rękawiczek jednorazowych!