Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Specustawa suszowa - co o niej wiemy...

Od 20 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowuje projekt specustawy mającej usprawnić walkę z suszą. W sierpniu przekazano do konsultacji projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, ustawa „jest wynikiem prac zespołu międzyresortowego kompleksowo zajmującego się problemem suszy w Polsce oraz wynikiem konsultacji we wszystkich województwach w ramach Programu Stop Suszy”.

Znaczna część zapisów ustawy dotyczy nowelizacji innych przepisów. Wśród propozycji jest na przykład rozszerzenie zadań własnych gminy o utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz nadzór nad spółkami wodnymi. Proponowane w ramach projektu zmiany dotyczą również pozwoleń na budowę. Zgodnie z propozycją ustawodawcy pozwolenie nie będzie potrzebne m.in. na:
  • zbiorniki bezodpływowe, które służą gromadzeniu wód opadowych lub roztopowych, o pojemności do 10 m3;
  • rowy będące obiektami budowlanymi;
  • obiekty budowlane na rowach służących gospodarce wodnej, niebędących urządzeniami melioracji wodnych (jak piętrzenia do 1 m, rurociągi zapewniające przepływ wody w rowie, zbiorniki wodne na rowach o powierzchni do 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m.
 
Zachęcamy do zapoznania się z projektem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337151/katalog/12709767?fbclid=IwAR25wLAAklfZjUhB3cOyfZvIMRY6cK03v0zC0z5NISHACArLQfEK8wYIgVk#12709767

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj nasz artykuł.