Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Światowy dzień rzek

Spośród wszystkich krajów na świecie tylko przez zaledwie 17 nie przepływa żadna rzeka.
Są to bardzo małe państwa, wyspy lub kraje pustynne. Państwa te mogą korzystać z wód jedynie np. w wyniku ich odsalania, a ich wyschnięte doliny rzeczne wypełniają się wodą
jedynie po nastaniu pory deszczowej.
 
Każdego roku, w ostatnią niedzielę września, obchodzimy Światowy Dzień Rzek. Obchodzony jest on w ponad 60 krajach świata, w tym roku po raz 15. Święto to zostało ustanowione w 2005 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która przyjęła Międzynarodową Dekadę „Woda dla Życia”. Celem przyjętego dokumentu było osiągnięcie do roku 2015 międzynarodowych celów związanych z wodą i poprawą warunków sanitarnych oraz uwrażliwienie Państw ONZ na problemy związane z brakiem lub złą jakością wody.

Czy wiesz, że obecnie ponad 2 miliardy ludzi pije wodę niezdatną do spożycia, a 4,5 miliarda ludzi nie posiada dostępu do odpowiednich usług sanitarnych.

Zanieczyszczenia, degradacja rzek, nieracjonalna gospodarka zasobami wodnymi, zmienność klimatu, rosnące zaludnienie - wszystkie te czynniki przyczyniają się do zwiększonego deficytu wody.
Mając świadomość narastającego problemu ONZ 22 marca 2018 roku przyjęła kolejną Dekadę Wody, określaną oficjalnie jako Międzynarodowa Dekada Akcji „Woda dla Zrównoważonego Rozwoju”. Tym razem dokument ma wzmocnić poziom zaangażowania społeczności międzynarodowej w problem deficytu wody i zwrócić uwagę na nadciągający kryzys w dostępie do wody.