Pułapki w sieci

Jak korzystać z sieci, aby się w nią nie zaplątać? Czyli jak seniorzy powinni bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie wpaść w zastawiane w Internecie pułapki. Surfowanie po sieci ma wiele zalet i może przynieść wiele korzyści osobom starszej generacji, jednak umiejętność poruszania się po niej jest podstawą bezpieczeństwa.

Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Wspólny Dom i SPYNKA

Pierwsze dzieci pojawiły się w domu przy ul. Barlickiego w Katowicach dzięki Programowi SPYNKA. 
SPYNKA to Projekt prowadzony przez Fundację Rozwoju Dzieci z Warszawy, w partnerstwie z UNICEF, Plan International, World Childhood Foundation i innymi międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi. Program SPYNKA powstał, aby wspierać dzieci i matki z Ukrainy. 
Te cele są zbieżne z założeniami powstania Wspólnego Domu, dlatego nasza Fundacja zdecydowała się udostępnić przygotowaną przez nas placówkę w Katowicach na zajęcia w ramach tego Projektu. Umowa pomiędzy Fundacją WWN a Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego została podpisana w dniu 28 listopada br.
Fundacja WWN nadal pozostaje współfinansującym placówkę.