Pułapki w sieci

Jak korzystać z sieci, aby się w nią nie zaplątać? Czyli jak seniorzy powinni bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie wpaść w zastawiane w Internecie pułapki. Surfowanie po sieci ma wiele zalet i może przynieść wiele korzyści osobom starszej generacji, jednak umiejętność poruszania się po niej jest podstawą bezpieczeństwa.

Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Nowe prawo klimatyczne - projekt

5 marca został opublikowany projekt prawa klimatycznego dla Europy, który jest pierwszy aktem prawnym w ramach przyjętej strategii zielonego ładu. Projekt po pierwsze zakłada, iż Unia Europejska jako całość ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, po drugie ma ustalić podniesienie celu redukcyjnego z 40% (w stosunku do roku 1990) do 50 lub 55 %. Komisja Europejska, zgodnie z bardzo kontrowersyjnym z art. 3 trajektorię dochodzenia do celów redukcyjnych w poszczególnych latach będzie samodzielnie regulowała przy pomocy aktów delegowanych.