Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Akty prawne planowane do wydania w 2020 r. przez MRiRW

Tak jak w latach ubiegłych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z obowiązkami wynikającymi z delegacji ustawowych, przygotowuje projektu rozporządzeń lub aktualizację niektórych obowiązujących rozporządzeń w celu dostosowania prawa do aktualnej sytuacji. Pełen wykaz prac legislacyjnych dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wykaz-prac-legislacyjnych