Pułapki w sieci

Jak korzystać z sieci, aby się w nią nie zaplątać? Czyli jak seniorzy powinni bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie wpaść w zastawiane w Internecie pułapki. Surfowanie po sieci ma wiele zalet i może przynieść wiele korzyści osobom starszej generacji, jednak umiejętność poruszania się po niej jest podstawą bezpieczeństwa.

Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Projekt WOW

INICJATYWY PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU WOW!  

Projekt WOW! to propagowanie wiedzy o wodzie wśród dzieci w wieku szkolnym, poprzez podejmowanie, przez naszą Fundację i jej współpracowników, szeregu inicjatyw i działań w tym zakresie. Lekcje tematyczne w czasie zajęć szkolnych są doskonałą okazją do nauki dzieci o wodzie, jej zadaniach w przyrodzie oraz zjawiskach z nią związanych takich jak powódź czy susza. Każda z podejmowanych inicjatyw w ramach Projektu WOW! wyróżnia się autorskimi rozwiązaniami m.in. tworzeniem modeli dolin rzecznych wspólnie z uczestnikami zajęć edukacyjnych.

Główne cele Projektu WOW!:
-   przekazanie dzieciom wiedzy o zjawiskach naturalnych jakimi są powodzie i susze,
-   przekazanie wiedzy o sposobach i możliwościach ochrony wód, które mogą być implementowane przez codzienne postawy i zachowania dzieci,
-   wykształcenie właściwych zachowań w przypadku wystąpienia zjawiska powodzi lub suszy,
-   kształtowanie pozytywnej postawy dzieci wobec potrzeby ochrony środowiska naturalnego.


Z lekcji o suszy…

W ramach realizacji projektu pt. „ Opracowanie Planów przeciwdziałania  skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny” na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dniu 17 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno-informacyjne w dwóch warszawskich szkołach podstawowych. Tematem przewodnim lekcji było zjawisko suszy. Dzieci miały okazję dowiedzieć się na czym ono polega oraz jakie są jego skutki. Zapoznano także dzieci z właściwymi zachowaniami w przypadku wystąpienia zjawiska suszy oraz przedstawiono możliwości zapobiegania nadmiernemu zużyciu wody na przykładzie codziennych czynności. 

   
fot. Anna Jarchańska                                                                          


Powódź i susza – kolejne lekcje..
 
„Projekt WOW! – czyli WIEDZA O WODZIE” był również realizowany w ramach konkursu grantowego „Razem dla klimatu” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie umowy zawartej w dniu 20 lipca 2016 r. pomiędzy Fundacją a Agnieszką Hobot. Dzieci na zajęciach zorganizowanych w ramach projektu, miały okazję zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zjawisk suszy i powodzi, a przede wszystkim z systemami ostrzegania przed powodzią i suszą. Podczas zajęć uczniowie wyposażeni zostali w praktyczną wiedzę. Celem projektu było także przedstawienie najmłodszemu pokoleniu powiązań między ciekami a ekosystemami od nich zależnymi tak, aby już od najmłodszych lat kształtować postawę szacunku dla wody jako źródła życia.
 „Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa”


     


Projekt WOW!

W ramach realizacji projektu WOW! w październiku 2016 roku przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjno-informacyjne w 10 podwarszawskich szkołach podstawowych.
W sumie w lekcjach wzięło udział ponad 220 uczniów klas drugich i trzecich. Poniżej lista szkół uczestniczących w projekcie:
  • Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Kazimierza Potockiego,
  • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach,
  • Zespół Szkół Publicznych Lesznowola,
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym,
  • Zespół Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziorna,
  • Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziorna,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Magellana w Piasecznie,
  • Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie.

Tematem przewodnim zajęć były zjawiska suszy i powodzi oraz sposoby i możliwości ochrony wód. Wiedza dzieci na temat zagrożeń związanych ze zjawiskami ekstremalnymi w przyrodzie oraz właściwym zachowaniem w razie ich wystąpienia była podstawowa przed rozpoczęciem lekcji – na zasadzie skojarzeń. W trakcie zajęć staraliśmy się w ciekawy i obrazowy sposób przekazać najważniejsze informacje o zjawiskach związanych z wodą w przyrodzie.
Dla lepszego zrozumienia tematu podczas lekcji wykorzystano pomoce dydaktyczne w postaci papierowej makiety doliny rzecznej, której elementy dzieci same złożyły – wykazując przy tym ogromne zaangażowanie. Dodatkowo podczas zajęć wspomagaliśmy się prezentacją multimedialną przedstawiającą skutki powodzi i suszy.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM ZA CZYNNE UCZESTNICTWO W PROJEKCIE! :)

Projekt został współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.     

   


      
   fot. Anna Jarchańska