Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Projekt WOW

INICJATYWY PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU WOW!  

Projekt WOW! to propagowanie wiedzy o wodzie wśród dzieci w wieku szkolnym, poprzez podejmowanie, przez naszą Fundację i jej współpracowników, szeregu inicjatyw i działań w tym zakresie. Lekcje tematyczne w czasie zajęć szkolnych są doskonałą okazją do nauki dzieci o wodzie, jej zadaniach w przyrodzie oraz zjawiskach z nią związanych takich jak powódź czy susza. Każda z podejmowanych inicjatyw w ramach Projektu WOW! wyróżnia się autorskimi rozwiązaniami m.in. tworzeniem modeli dolin rzecznych wspólnie z uczestnikami zajęć edukacyjnych.

Główne cele Projektu WOW!:
-   przekazanie dzieciom wiedzy o zjawiskach naturalnych jakimi są powodzie i susze,
-   przekazanie wiedzy o sposobach i możliwościach ochrony wód, które mogą być implementowane przez codzienne postawy i zachowania dzieci,
-   wykształcenie właściwych zachowań w przypadku wystąpienia zjawiska powodzi lub suszy,
-   kształtowanie pozytywnej postawy dzieci wobec potrzeby ochrony środowiska naturalnego.


Z lekcji o suszy…

W ramach realizacji projektu pt. „ Opracowanie Planów przeciwdziałania  skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny” na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dniu 17 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno-informacyjne w dwóch warszawskich szkołach podstawowych. Tematem przewodnim lekcji było zjawisko suszy. Dzieci miały okazję dowiedzieć się na czym ono polega oraz jakie są jego skutki. Zapoznano także dzieci z właściwymi zachowaniami w przypadku wystąpienia zjawiska suszy oraz przedstawiono możliwości zapobiegania nadmiernemu zużyciu wody na przykładzie codziennych czynności. 

   
fot. Anna Jarchańska                                                                          


Powódź i susza – kolejne lekcje..
 
„Projekt WOW! – czyli WIEDZA O WODZIE” był również realizowany w ramach konkursu grantowego „Razem dla klimatu” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie umowy zawartej w dniu 20 lipca 2016 r. pomiędzy Fundacją a Agnieszką Hobot. Dzieci na zajęciach zorganizowanych w ramach projektu, miały okazję zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zjawisk suszy i powodzi, a przede wszystkim z systemami ostrzegania przed powodzią i suszą. Podczas zajęć uczniowie wyposażeni zostali w praktyczną wiedzę. Celem projektu było także przedstawienie najmłodszemu pokoleniu powiązań między ciekami a ekosystemami od nich zależnymi tak, aby już od najmłodszych lat kształtować postawę szacunku dla wody jako źródła życia.
 „Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa”


     


Projekt WOW!

W ramach realizacji projektu WOW! w październiku 2016 roku przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjno-informacyjne w 10 podwarszawskich szkołach podstawowych.
W sumie w lekcjach wzięło udział ponad 220 uczniów klas drugich i trzecich. Poniżej lista szkół uczestniczących w projekcie:
  • Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Kazimierza Potockiego,
  • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach,
  • Zespół Szkół Publicznych Lesznowola,
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym,
  • Zespół Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziorna,
  • Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziorna,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Magellana w Piasecznie,
  • Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie.

Tematem przewodnim zajęć były zjawiska suszy i powodzi oraz sposoby i możliwości ochrony wód. Wiedza dzieci na temat zagrożeń związanych ze zjawiskami ekstremalnymi w przyrodzie oraz właściwym zachowaniem w razie ich wystąpienia była podstawowa przed rozpoczęciem lekcji – na zasadzie skojarzeń. W trakcie zajęć staraliśmy się w ciekawy i obrazowy sposób przekazać najważniejsze informacje o zjawiskach związanych z wodą w przyrodzie.
Dla lepszego zrozumienia tematu podczas lekcji wykorzystano pomoce dydaktyczne w postaci papierowej makiety doliny rzecznej, której elementy dzieci same złożyły – wykazując przy tym ogromne zaangażowanie. Dodatkowo podczas zajęć wspomagaliśmy się prezentacją multimedialną przedstawiającą skutki powodzi i suszy.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM ZA CZYNNE UCZESTNICTWO W PROJEKCIE! :)

Projekt został współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.     

   


      
   fot. Anna Jarchańska