Pułapki w sieci

Jak korzystać z sieci, aby się w nią nie zaplątać? Czyli jak seniorzy powinni bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie wpaść w zastawiane w Internecie pułapki. Surfowanie po sieci ma wiele zalet i może przynieść wiele korzyści osobom starszej generacji, jednak umiejętność poruszania się po niej jest podstawą bezpieczeństwa.

Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

WSPÓLNY DOM

Dlaczego zdecydowaliśmy się na uruchomienie projektu pomocowego dla ukraińskich dzieci?

W krytycznych momentach po prostu trzeba pomagać, ale impulsem było także ogromne zainteresowanie Japończyków niesieniem realnej pomocy dzieciom uciekającym z Ukrainy i przebywającym obecnie w Polsce.
Dzięki wsparciu japońskich darczyńców projekt mógł zostać zapoczątkowany. W pierwszej fazie projektu bardzo dużym wsparciem wykazał się Yugo Azuma - Japończyk mieszkający w Polsce. Za pośrednictwem Yugo część środków, przekazanych przez japońskich darczyńców na pomoc ukraińskim dzieciom, trafiła do naszej Fundacji. 

Fundacja WWN skupiała się dotychczas na edukacji dzieci i młodzieży – wychowaniu ich w poszanowaniu dla matki natury i środowiska naturalnego. Dramat wojny oraz ogromna liczba ukraińskich uchodźców sprawiły, że zdecydowaliśmy się na uruchomienie projektu Wspólny Dom.

To jasne, że pomoc będzie niezbędna jeszcze przez długi czas, gdyż dzieci potrzebują bezpiecznej strefy, w której zaadaptują się do nowej sytuacji. Doszliśmy do wniosku, że utworzymy dedykowane dzieciom z Ukrainy miejsca, które będą wypełnione miłością, przyjaźnią i bezpieczeństwem. Podopieczni pod okiem ukraińskich i polskich opiekunów będą mogli tam odzyskać spokój, uczyć się nowego języka, poznawać polską kulturę oraz skorzystać z innych form wsparcia uczestnicząc w zajęciach warsztatowych. Punkt ten stanie się też miejscem pracy dla ukraińskich matek. Pierwszy powstanie w Katowicach. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Liczymy na otwartość instytucji, które wraz z nami pomagać będą najmłodszym ofiarom tej niepotrzebnej i okrutnej wojny w chwili, gdy ich ojcowie walczą o wolność swojej ojczyzny oraz o wartości przyświecające całemu wolnemu światu.

Wesprzyj nasz projekt, masz taką możliwość poprzez wpłatę na konto: WSPÓLNY DOM