Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

WSPÓLNY DOM

Dlaczego zdecydowaliśmy się na uruchomienie projektu pomocowego dla ukraińskich dzieci? W krytycznych momentach po prostu trzeba pomagać, ale impulsem było także ogromne zainteresowanie Japończyków niesieniem realnej pomocy dzieciom uciekającym z Ukrainy i przebywającym obecnie w Polsce.
W dniu 15 marca 2022 roku Zarząd Fundacji WWN, reprezentowany przez Agnieszkę Hobot i Marzenę Jasińską, powołał na stanowisko ambasadora naszego nowego projektu Yugo Azumę, Japończyka mieszkającego od kilku miesięcy w Polsce. Yugo od momentu wybuchu wojny na Ukrainie mocno zaangażował się w pomoc potrzebującym. Wspólnie z narzeczoną Martą przyjął pod swój dach dwie trzyosobowe rodziny z Ukrainy. Utrzymanie ich okazało się przerastać możliwości finansowe młodej pary, dlatego  Japończyk poprosił o wsparcie finansowe swoich przyjaciół w Japonii. Yugo zamieścił jeden post w mediach społecznościowych, a dzięki życzliwości wielu znajomych i nieznajomych, post ten rozniósł się po całej Japonii i nie tylko. Wsparcie zaczęło płynąć z wielu stron, zabezpieczając w ten sposób obie rodziny w ich domu, jednocześnie pozwalając pomagać innym.  Udało się przygotować 50 plecaków dla dzieci przebywających na Dworcu PKP w Katowicach, dostarczyć inne artykuły pierwszej potrzeby, a także zaopatrzyć ośrodek recepcyjny w Katowicach w nową bieliznę dla dzieci, a potem ruszyła lawina – pomoc wolontariuszy, napędzana uśmiechem ukraińskich dzieci była ogromna.
Po kilku dniach okazało się, że Japończycy chcą nadal wspierać ukraińskich uchodźców. Yugo i Marta zwrócili się więc do naszej Fundacji z prośbą o wsparcie przy organizowaniu dalszej pomocy dla dzieci, które uciekając przed wojną, znalazły się w Polsce. 
Fundacja WWN skupiała się dotychczas na edukacji dzieci i młodzieży – wychowaniu ich w poszanowaniu dla matki natury i środowiska naturalnego. Dramat wojny oraz ogromna liczba ukraińskich uchodźców sprawiły, że zdecydowaliśmy się na wspólne działania z Yugo i Martą.
To jasne, że pomoc będzie niezbędna jeszcze przez długi czas, gdyż dzieci potrzebują bezpiecznej strefy, w której zaadaptują się do nowej sytuacji. Doszliśmy do wniosku, że utworzymy dedykowane dzieciom z Ukrainy miejsca, które będą wypełnione miłością, przyjaźnią i bezpieczeństwem. Podopieczni pod okiem ukraińskich opiekunów będą mogli tam odzyskać spokój, uczyć się nowego języka, poznawać polską kulturę oraz skorzystać z psychologicznego wsparcia. Punkt ten stanie się też miejscem pracy dla ukraińskich matek. Pierwszy powstanie w Katowicach. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Liczymy na otwartość instytucji, które wraz z nami pomagać będą najmłodszym ofiarom tej niepotrzebnej i okrutnej wojny w chwili, gdy ich ojcowie walczą o wolność swojej ojczyzny oraz o wartości przyświecające całemu wolnemu światu.

Wesprzyj nasz projekt, masz taką możliwość poprzez wpłatę na konto: WSPÓLNY DOM